Główna - CSR

CSR

JMS | Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / biznesu  (ang. corporate social responsibility) w literaturze przedmiotu posiada wiele definicji. Ogólnie można byłoby rzec, że CSR to spełnianie ekonomicznych, ekologicznych, etycznych i spłecznych oczekiwań oraz powinności nakładanych na przedsiębiorstwo przez jego interesariuszy (A. Czubała, A. Jonas, H. Wojnarowska, Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 7). Prościej, ale równie trafnie definicja zostaje podana przez M. Portera oraz M. Kramera (2011), którzy uznali, że CSR to tworzenie „wspólnej wartości”. W JMS zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wspieranie inicjatyw społecznych, dlatego też w ramach naszej polityki społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa przygotowaliśmy listę celów, do których staramy się dążyć najlepiej jak potrafimy każdego dnia, a także krótki opis naszych dotychczasowych realizacji oraz planów na kolejny rok kalendarzowy.

 

Cele

  1. Troska o bezpieczeństwo.
  2. Dialog z interesariuszami na kilku płaszczyznach w zakresie zwiększenia świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń uczestników ruchu kolejowo-drogowego.
  3. Promowanie roli symulatora lokomotywy jako narzędzia poprawiającego bezpieczeństwo w ruchu kolejowo-drogowym.

 

JMS | ochrona środowiska

W ramach dbania o środowisko i możliwości firmy staramy się tam gdzie jest możliwość zastępować faktury tradycyjne, na e-faktury VAT z uwagi na to, że pozwalają zaoszczędzić czas; mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka (bądź całkowitego jego wyeliminowania) zagubienia lub wyblaknięcia dokumentu papierowego. Niniejsze działanie także wpływa na poprawę ochrony środowiska.

JMS | rynek kolejowy i społeczeństwo

W aspekcie rynku kolejowego wykorzystujemy możliwości, jakie dają nam symulatory lokomotyw spalinowej oraz elektrycznej, tj. różnego rodzaju symulacje, w tym zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, od października 2018 roku wyszliśmy z inicjatywą do krakowskich ośrodków szkolenia kierowców, aby zarówno instruktorzy, jak i kursanci mieli możliwość wcielić się w rolę maszynisty. Dzięki odpowiedniemu scenariuszowi lekcyjnemu osoba szkoląca się ma możliwość zaobserwować (dzięki symulacji) czas reakcji, jaki posiada maszynista w momencie, w którym dostrzeże nieuprawniony obiekt na przejeździe kolejowo-drogowym.

Powyższe rozwiązania kierowane są także do obecnych pracowników kolei, dzięki czemu wiemy, że dzięki naszym scenariuszom, które są wykorzystywane między innymi przez UTK mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

JMS | pracownicy

W Firmie dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy byli pewni, że znajdują się w miejscu pracy, które jest nie tylko przyjazne im, ale także środowisku. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu pracownikowi bezpieczne warunki pracy zwracając uwagę na najwyższe standardy jakości i dbania o zdrowie każdej zatrudnionej osoby. Zwracamy także uwagę na dobrowolne angażowanie się pracowników w trakcie, ale także po, godzinach pracy w różnego rodzaju akcje społeczne, mające na celu między innymi poprawę bezpieczeństwa.